TIN THÁNG 10/2017

PT DTBT TH&THCS A MÚ SUNG

 

TIN THÁNG 10/2017

Thực hiện kế hoạch số 94/KH-TU, Lào Cai ngày 09/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về khảo sát, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 21/8/2007 của Tỉnh ủy Lào Cai Về tăng cường sự lãnh đạo,chỉ đạo đối với công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và công văn số 790-CV/HU ngày 13/10/2017 của Huyện ủy Bát Xát về khảo sát, tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 18-CT/T;

Ngày 25/10/2017, Sở GD&ĐT Lào Cai, Phòng GD&ĐT huyện Bát Xát, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, khảo sát tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 21/8/2007 của Tỉnh ủy Lào Cai Về tăng cường sự lãnh đạo,chỉ đạo đối với công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại trường PT DTBT TH&THCS A Mú Sung huyện Bát Xát.

Sau khi nghe đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU của Tỉnh ủy Lào Cai Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở”, đoàn khảo sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ PCGD, hồ sơ XMC trong toàn xã từ năm 2007 đến 2017 sau đó đi kiểm tra thực tế tại các nhà trường.

Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Thế Dũng – PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai  - trưởng đoàn đã đưa ra đánh giá kết luận một số vấn đề như:

ĐU, UBND, BCĐ ĐMGD xã đã thực hiện tốt 4 nhiệm vụ, 5 giải pháp trong Chỉ thị 18 của Tỉnh ủy Lào Cai.

Đã duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, trong đó có sự tham mưu thường xuyên, đúng mục tiêu của các nhà trường và sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, trọng tâm của Đảng ủy, UBND, BCĐ ĐMGD xã A Mú Sung. Sở GD&ĐT đánh giá cao việc duy trì tỉ lệ chuyên cần các bậc học, nhất là bậc THCS, công tác xây dựng cảnh quan trường lớp, công tác tổ chức, quản lý học sinh ở bán trú.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh những mặt còn tồn tại, yêu cầu các nhà trường cần tích cực tham mưu với các cấp quản lý để có giải pháp khắc phục như:

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng PCGD. Phải coi giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

- Duy trì vững chắc tỉ lệ chuyên cần. Nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học trong đó có chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà. Nâng cao tỉ lệ học sinh đi học tiếp THPT, GDTX sau TN THCS.

- Quan tâm chăm lo đời sống, giáo dục, quản lý tốt học sinh ở bán trú.

- Nâng cao hiệu quả triển khai mô hình trường học gắn với thực tiễn.

- Tham mưu đầu tư xây dựng CSVC đáp ứng nhu cầu quản lý, giảng dạy. Tiếp tục rà soát, tham mưu để xây dựng trường THCS đạt chuẩn theo lộ trình đã triển khai.

(Đồng chí Nguyễn Thế Dũng – PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai phát biểu trong buổi làm việc)

 

Tác giả: Nguyễn Văn Năm – GV trường PT DTBT TH&THCS A Mú Sung.

Tài liệu đính kèm: Tải về

PT DTBT TH&THCS A MÚ SUNG

 

TIN THÁNG 10/2017

Thực hiện kế hoạch số 94/KH-TU, Lào Cai ngày 09/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về khảo sát, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 21/8/2007 của Tỉnh ủy Lào Cai Về tăng cường sự lãnh đạo,chỉ đạo đối với công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và công văn số 790-CV/HU ngày 13/10/2017 của Huyện ủy Bát Xát về khảo sát, tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 18-CT/T;

Ngày 25/10/2017, Sở GD&ĐT Lào Cai, Phòng GD&ĐT huyện Bát Xát, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, khảo sát tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 21/8/2007 của Tỉnh ủy Lào Cai Về tăng cường sự lãnh đạo,chỉ đạo đối với công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại trường PT DTBT TH&THCS A Mú Sung huyện Bát Xát.

Sau khi nghe đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU của Tỉnh ủy Lào Cai Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở”, đoàn khảo sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ PCGD, hồ sơ XMC trong toàn xã từ năm 2007 đến 2017 sau đó đi kiểm tra thực tế tại các nhà trường.

Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Thế Dũng – PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai  - trưởng đoàn đã đưa ra đánh giá kết luận một số vấn đề như:

ĐU, UBND, BCĐ ĐMGD xã đã thực hiện tốt 4 nhiệm vụ, 5 giải pháp trong Chỉ thị 18 của Tỉnh ủy Lào Cai.

Đã duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, trong đó có sự tham mưu thường xuyên, đúng mục tiêu của các nhà trường và sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, trọng tâm của Đảng ủy, UBND, BCĐ ĐMGD xã A Mú Sung. Sở GD&ĐT đánh giá cao việc duy trì tỉ lệ chuyên cần các bậc học, nhất là bậc THCS, công tác xây dựng cảnh quan trường lớp, công tác tổ chức, quản lý học sinh ở bán trú.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh những mặt còn tồn tại, yêu cầu các nhà trường cần tích cực tham mưu với các cấp quản lý để có giải pháp khắc phục như:

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng PCGD. Phải coi giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

- Duy trì vững chắc tỉ lệ chuyên cần. Nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học trong đó có chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà. Nâng cao tỉ lệ học sinh đi học tiếp THPT, GDTX sau TN THCS.

- Quan tâm chăm lo đời sống, giáo dục, quản lý tốt học sinh ở bán trú.

- Nâng cao hiệu quả triển khai mô hình trường học gắn với thực tiễn.

- Tham mưu đầu tư xây dựng CSVC đáp ứng nhu cầu quản lý, giảng dạy. Tiếp tục rà soát, tham mưu để xây dựng trường THCS đạt chuẩn theo lộ trình đã triển khai.

(Đồng chí Nguyễn Thế Dũng – PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai phát biểu trong buổi làm việc)

 

Tác giả: Nguyễn Văn Năm – GV trường PT DTBT TH&THCS A Mú Sung.

Tác giả: A Mú sung
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 02 : 68
Năm 2020 : 176